dijous, 12 de juny de 2008

La queta es vol suicidar


“Tenint en compte que les 245 hores corresponents a les estructures lingüístiques comunes es faran en llengua catalana, un nombre equivalent d’hores es podrà impartir mitjançant la realització d’activitats d’aprenentatge de llengua castellana dins el còmput horari de lliure disposició o bé impartint continguts d’altres àrees no lingüístiques en llengua castellana”. Web del departament d'ensenyament.

No se'n donen vergonya de plantejar això? No tenim prou amb ràdios, televisions, pel·lícules, mòbils, diaris, revistes, programació informàtica.... en castellà que a sobre ens hem d'equiparar en hores d'ensenyament?
El suposat govern catalanista que tenia com a objectiu caminar cap a la normalització lingüística ha esdevingut una farsa. I ho demostren els resultats. La normalització lingüística significa més hores de castellà? La normalització lingüística és el bilingüisme en la documentació formal? La normalització lingüística significa que el govern espanyol (amb 25 diputats del PSC) no intervinga en la massacre del català al País Valencià i Balears? I significa que aquest mateix govern mostre una clara visió secessionista del català-valencià-Balear? La normalització lingüística, governants, és exactament un procés sociocultural pel qual una llengua s'adapta a una regulació ortogràfica, lexical, i gramatical (això s'anomena normativització) i, alhora accedeix a àmbits d'ús lingüístic fins aleshores reservats a una altra llengua. Si cada vegada el català va perdent presència en diferents àmbits, la tasca del govern es pot anomenar normalització lingüística?